امروز
 ک پروژه پژوهشی، تحقیقاتی یا دانشگاهی و یا پایان نا

ک پروژه پژوهشی، تحقیقاتی یا دانشگاهی و یا پایان نا

صبری
1394/6/14 12:15:02

ک پروژه پژوهشی، تحقیقاتی یا دانشگاهی و یا پایان نامه در زمینه شبکه عصبی شامل قسمت های زیر می باشد : 1- آماده سازی داده ها (شامل نرمال سازی و تقسیم داده ها به داده های آم…

 دروگر گندم چین

دروگر گندم چین

جواد
1394/3/16 16:12:01

فروش دستگاه گندم چین پشت تراکتور با قیمت مناسب در استان.

 فروش دستگاه گندم چین

فروش دستگاه گندم چین

جواد
1394/3/16 15:57:01

فروش دستگاه دروگر "گندوم چین "پشت تراکتور با قیمت مناسب.... سایز بزرگ/دوتسمه/........

 دروگر گندم چین

دروگر گندم چین

سعید بیگدلی
1394/1/12 10:34:01

تولید و فروش دروگر پشت تراکتوری در شرکت زرین پارس زنجان. دروگر گندم ماشینی برای برداشت گندم دیم در مزارع ناهموار است